Spraak Gebruiken met ZoomText Fusion 11

Fusion 11 combineert twee van de best beschikbare hulpprogramma’s voor visuele toegankelijkheid – ZoomText® Vergroter/Lezer en JAWS® voor Windows schermlezer – in één enkele installatie met één autorisatie.

Als u voorheen gebruik heeft gemaakt van ZoomText Vergroter/Lezer, zult u zeer vertrouwd zijn met het werken met vergroting bij het gebruik van Fusion. Omdat alle het schermlezen wordt geregeld door JAWS, kunt u verschil bemerken bij het werken met spraak bij het gebruik van Fusion. Het volgende geeft een korte beschrijving van deze verschillen en hoe u spraak moet gebruiken met Fusion.

Nadat u Fusion heeft geïnstalleerd

Als u de eerste keer Fusion installeert en opstart, is de vergroting ingesteld op 2x, en de spraak is standaard ingeschakeld met Vocalizer Expressive Ellen als de standaard synthesizer.

Als u ook spraak gebruikt in Fusion kan dit minder vermoeiend zijn voor uw ogen. Bij het gebruik van vergrotingshulpjes, zoals de muisaanwijzer, tekstcursor, en focusaccentueringen, kan de spraak u ook helpen om uw positie op het scherm te vinden.

Sneltoetspictogrammen

Als Fusion wordt geïnstalleerd worden er drie pictogrammen op het bureaublad geplaatst.

Snelkoppeling Beschrijving
ZoomText Fusion bureaubladpictogram Klik op het Fusion pictogram om Fusion te starten.

De Fusion gebruikersinterface regelt de schermvergroting.Via het JAWS-menu, in het systeemvak van de Windows taakbalk, kunt u spraak- en braille-instellingen wijzigen, en gebruik maken van extra spraakfuncties. Druk op INSERT+J om het JAWS-menu te openen.

Klik op het ZoomText pictogram om alleen ZoomText te starten.

De ZoomText gebruikersinterface wordt samen gebruikt met de ZoomText spraakfuncties.

Om meer te leren over het werken met ZoomText, raadpleeg de ZoomText help (druk F1 vanaf de ZoomText werkbalk).

JAWS schermlezer bureaubladpictogram Klik op het JAWS pictogram om alleen JAWS te starten.

De JAWS gebruikersinterface wordt gebruikt, en er is geen vergroting.

Om meer te leren over het werken met JAWS, raadpleeg de JAWS help (druk INSERT+J, en klik Help > JAWS Helponderwerpen)

Als Fusion is geautoriseerd en gelicenseerd om op uw computer te draaien, dan zijn deze geïnstalleerde versies van ZoomText en JAWS ook geautoriseerd. Als Fusion niet is geautoriseerd, dan zullen alle toepassingen in 40-minuten demomodus werken. Als de demomodus is verlopen, moet u uw computer herstarten om Fusion verder te kunnen gebruiken.

Spraak in- en uitschakelen

Om spraak in of uit te schakelen kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

 • Klik op de knop Spraak op het tabblad Fusion Lezer
  Fusion Lezer tabblad met Spraak knop geselecteerd
 • Druk CAPS LOCK+ALT+ENTER

Opmerking: Om de spraak tijdelijk te stoppen als Fusion aan het spreken is, druk CTRL

Het aanpassen van de spraaksnelheid

Om te regelen hoe snel of langzaam Fusion spreekt kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

 • Gebruik het vak Snelheid op het tabblad Fusion Lezer
  Fusion Lezer tabblad met Snelheid vak geselecteerd
 • Druk CAPS LOCK+ALT+PIJL OMHOOG voor snellere spraak
 • Druk CAPS LOCK+ALT+PIJL OMLAAG voor langzamere spraak

Er zijn verschillende sneltoetsen beschikbaar voor het maken van tijdelijke of permanente wijzigingen in de spraaksnelheid. Voor meer informatie, raadpleeg Spraaksnelheid Sneltoetsen.

Benaderen van Spraakinstellingen via het JAWS Menu

Het JAWS menu biedt toegang tot diverse JAWS instellingen en functies. U kunt bijvoorbeeld spraakinstellingen wijzigen, de muisecho in- of uitschakelen, extra stemmen downloaden, braille-instellingen configureren, de help bekijken, en meer.

JAWS draait in het systeemvak, en bevindt zich niet in de tabbladen van het Fusion lint.

JAWS pictogram in het systeemvak

Opmerking: Het JAWS pictogram kan worden weergegeven of worden verborgen in het systeemvak van de taakbalk afhankelijk van uw Windows taakbalk instellingen.

Openen van het JAWS menu

De sneltoets INSERT+J is de snelste manier om het JAWS menu te openen. Door het indrukken van INSERT+J wordt het vergrotingsvenster vloeiend naar het JAWS menu geschoven zoals hieronder wordt weergegeven.

Opmerking: U kunt ook een rechter muisklik geven op het JAWS pictogram om het menu te openen.

JAWS menu in het systeemvak

Vocalizer Expressive stemmen (Versie 2)

Fusion 11 ondersteunt Vocalizer Expressive stemmen van Nuance® om meer variatie te geven dan de standaard Eloquence synthesizer. Deze stemmen bieden een zeer responsieve, kwalitatief hoge natuurlijk klinkende spraak in een verscheidenheid aan talen en dialecten. Ze worden in twee vormen aangeboden: compacte stemmen en losse high premium stemmen.

De compacte stemmen zijn kleinere bestanden en nemen veel minder ruimte in beslag op uw computer. Hierdoor kunt u een enkel bestand downloaden die alle stemmen en dialecten bevat voor een geselecteerde taal. Deze stemmen bieden een hele goede spraakkwaliteit bij hoge spraaksnelheden. De high premium stemmen zijn grote bestanden, maar bieden de hoogste spraakkwaliteit.

Vocalizer Expressive stemmen downloaden

Om de stemmen te downloaden doet u het volgende:

 1. Klik Synthesizer Downloads.
  Opmerking: Om stemmen te downloaden via het JAWS menu druk INSERT+J, en kies Help > Meer stemmen.
 2. In uw webbrowser selecteert u Vocalizer Expressive 2 in de lijst met synthesizers.
 3. Selecteer een taal in de lijst met talen.
 4. Voer dan een van de volgende handelingen uit:
  • Klik Download Compact Voices om alle stemmen voor die taal te downloaden
  • Klik Download Premium High voor een enkele stem. Als het bestand eenmaal is gedownload kunt u verder gaan met het downloaden van andere Premium High stemmen.
 5. Localiseer en installeer het bestand van de stem die u heeft gedownload.
 6. Herstart Fusion zodat de nieuwe stemmen worden gedetecteerd en beschikbaar zijn voor gebruik. Om een nieuwe stem te selecteren en te gebruiken, raadpleeg Stemmen veranderen.

Stemmen veranderen

Om de huidige stem te wijzigen doet u het volgende:

 1. Druk op INSERT+J om het JAWS-menu te openen.
 2. Kies Opties > Stemmen > Voice Stem aanpassen.
  Selecteren van Stem aanpassen in het JAWS menu
 3. selecteer in het dialoogvenster Stem Aanpassen een synthesizer uit de lijst Profielnaam. Selecteer bijvoorbeeld Vocalizer Expressive – fabrieksinstelling als deze al niet is geselecteerd.
 4. In de lijst Persoon selecteert u dan een stem. Kies OK om wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster te verlaten.

Opmerking: Als u meerdere talen en stemmen wilt gebruiken, kunt u een stemprofiel maken. Het bestaat uit instellingen voor de synthesizer, taal, stem, en andere spraakonderdelen die bepalen hoe JAWS spreekt. U kunt stemprofielen maken die specifiek zijn voor verschillende toepassingen en taken. Om meer te leren, raadpleeg “Selecteer een stemprofiel” in de JAWS help.

Geavanceerde schermleesinstsellingen

JAWS Opstartwizard

Gebruik de JAWS Opstartwizard voor het instellen van enkele van de meest gebruikelijke spraak en braille opties.

Om de Opstartwizard te openen druk INSERT+J, en selecteer Help > Opstartwizard.

Instellingencentrum

Het Instellingencentrum biedt toegang tot alle JAWS instellingen. Gebruik het voor het snel configureren en globaal toepassen van JAWS instellingen, of configureren en het toepassen van instellingen voor specifieke toepassingen.

Om het Instellingencentrum te openen, druk INSERT+F2 en selecteer Instellingencentrum.

Om meer te leren over het Instellingencentrum, raadpleeg “Overzicht Instellingencentrum” in de JAWS help.

JAWS Toetsenbordhelp

Met Toetsenbordhelp kunt u elke toetscombinatie indrukken en een beschrijving horen van wat ze doen. Het commando wordt niet uitgevoerd als deze modus actief is.

Om deze functie te gebruiken, druk INSERT+1 (cijferrijtoets) om toetsenbordhelp in te schakelen, en druk een willekeurige toetscombinatie. Als u klaar bent, druk dan nogmaals op INSERT+1 om de toetsenbordhelp te verlaten.

JAWS Commando’s Zoeken

JAWS Commando’s Zoeken is een geweldig hulpprogramma om u te helpen bij het snel vinden van sneltoetsen voor verschillende spraakfuncties.

TOm dit hulpprogramma te gebruiken, druk INSERT+SPATIEBALK, J, vul een korte beschrijving in, bijvoorbeeld, Lees huidige regel, en druk dan ENTER.

Veelgebruikte toetsenbordcommando’s

Het volgende is een korte lijst van vergroting- en stemcommando’s om u op weg te helpen met Fusion.


Vergroting

Beschrijving Commando
Zoom In / Uit CAPSLOCK+PIJL OMHOOG / PIJL OMLAAG
Zoom naar 1x (wissel) CAPSLOCK+ENTER
Kleuraccentueringen Aan/Uit CAPS LOCK+C
Toon gebruikersinterface CAPS LOCK+CTRL+U
Alle vergroting en Spraak Aan/Uit zonder Fusion te verlaten CAPSLOCK+CTRL+ENTER


Spraak Aan/Uit

Beschrijving Commando
Stem Aan/Uit CAPS LOCK+ALT+ENTER
Stil CTRL


Stemsnelheid

Beschrijving Commando
Verhoog stemsnelheid – permanent ALT+CTRL+WINDOWS-toets+PAGE UP
Verlaag stemsnelheid – permanent ALT+CTRL+WINDOWS-toets+PAGE DOWN
Verhoog stemsnelheid – tijdelijk CTRL+ALT+PAGE UP
Verlaag stemsnelheid – tijdelijk CTRL+ALT+PAGE DOWN
Verhoog stemsnelheid tijdens het lezen PAGE UP
Verlaag stemsnelheid tijdens het lezen PAGE DOWN


Voorleescommando’s

Beschrijving Commando
Lees-Alles voor doorlezen van webpagina’s of documenten INSERT+PIJL OMLAAG
Stil CTRL
Lees teken NUM 5
Lees woord INSERT+NUM 5
Woord spellen INSERT+NUM5 tweemaal
Lees vorig woord INSERT+PIJL LINKS
Lees volgend woord INSERT+PIJL RECHTS
Lees regel INSERT+PIJL OMHOOG
Lees tot cursor INSERT+HOME (7)
Lees vanaf cursor INSERT+PAGE UP (9)
Lees onderste regel van venster INSERT+PAGE DOWN (3)
Lees bovenste regel van venster INSERT+END (1)

Hulp krijgen

Er zijn verschillende manieren om snel help te krijgen tijdens het gebruik van vergroting of spraak.

 • Als u de muisaanwijzer over een item in de Fusion gebruikersinterface beweegt, verschijnt er een tooltip met de naam, een korte beschrijving, en de sneltoetsen voor dat element. Tooltips staan standaard aan, maar kunnen worden uitgezet.
 • Het indrukken van INSERT+F1 is hetzelfde als het gebruik van tooltips behalve dat de naam en de beschrijving in een virtueel venster worden weergegeven. INSERT+F1 berichten zijn altijd beschikbaar en zijn ideaal voor het verkrijgen van informatie bij het wijzigen van spraakinstellingen in JAWS.
 • U kunt door de onderwerpen bladeren in de ZoomText help voor alle details over vergrotingfuncties en de werking. Voor toegang tot de help, druk F1 terwijl u in de Fusion gebruikersinterface staat.
 • U kunt door de onderwerpen bladeren in de JAWS help voor alle details over spraakfuncties en de werking. Voor toegang tot de help, druk INSERT+J, en kies Help > JAWS Helponderwerpen.

ZoomText functies niet beschikbaar in Fusion

Luister groep

De Luister groep (Achtergrondlezer en Recorder) op het Fusion Hulpprogramma’s tabblad is niet beschikbaar.

uister groep onderdelen worden getoond als niet beschikbaar op het tabblad Hulpprogramma's